Zachování plodnosti (Social freezing)

Social freezing – jinými slovy preventivní program pro zachování plodnosti, umožňuje zamrazení vajíček a spermií pro budoucí použití.

Vajíčka a spermie jsou po zamrazení uchovány v kapalném dusíku, který zajišťuje zastavení biologických procesů v reprodukčních buňkách a tím i proces jejich stárnutí, který je s přibývajícím věkem ženy spojen s vyšší četností chromozomových mutací a rizikem narození postiženého dítěte (Downův syndrom, Patauův syndrom, Edwardsův syndrom atd.).

Reprodukční buňky je vhodné zamrazit při odkladu rodičovství do pozdějšího věku, a to ze zdravotních důvodů (před onkologickou léčbou, operací vaječníků, při práci v rizikové prostředí atd.), či sociálních a ekonomických důvodů (studium, kariéra, čekání na vhodného životního partnera).

Pro zisk dostatečného množství vajíček je u žen procedura „social freezing“ spojena s hormonální stimulací vaječníků a odsátím folikulů s vajíčky v celkové anestezii. Ženské vajíčko je velmi citlivá buňka, u které je vyšší riziko rozpadu po rozmrazení, než je tomu u embryí. Proto je vhodné mít uchováno v kapalném dusíku větší množství vajíček i přesto, že jsou zamrazena velmi šetrnou metodou vitrifikace, která eliminuje poškození buněk mrazem.