IVF - in vitro fertilizace

Oplodnění ve zkumavce, odborně in vitro fertilizace, IVF, je proces, při kterém se vajíčko oplodňuje spermií mimo tělo: in vitro.

IVF metoda

Jedna z metod asistované reprodukce, která se používá přI léčení neplodnosti.

In vitro fertilizace je jednoduchou konvenční metodou mimotělního oplodnění. Principem ivf metody je samovolné splynutí mužské a ženské pohlavní buňky v kultivačním médiu za přísně definovaných a kontrolovaných podmínek.

Vajíčka léčené ženy, získané při punkci vaječníků po hormonální stimulaci, jsou smíchány se spermiemi partnera, které prošly laboratorním zpracováním. K této metodě se přistupuje v případě, že spermiogram partnera vykazuje hodnoty odpovídající normálnímu spermiogramu zdravého fertilního muže. 

Jedním z nejdůležitějších kritérií je morfologie spermií. Při špatném výsledku je vždy doporučována metoda ICSI, aby bylo zabráněno proniknutí abnormální spermie do vajíčka, a tím se minimalizoval vznik abnormálního embrya. Oplodněné vajíčko (zygota) je pak přeneseno do dělohy. Název „ve zkumavce“ je zavádějící, protože oplodnění in vitro většinou probíhá v Petriho misce.

Postup

Za účelem zvýšení úspěšnosti IVF se při procesu využívají dodatečné technologie, jako např. stimulace vaječníků za účelem vývinu a dozrání více vajíček, odběr vajíček z vaječníků, oplodnění vajíček spermiemi a kultivace embryí před přenosem do dělohy.

Stimulace vaječníků a odběr vajíček

Při ovulaci se běžně uvolňuje pouze jedno vajíčko, proto se při IVF využívá hormonální stimulace vaječníků (odborně ovariální hyperstimulace) za účelem vývinu více vajíček ve folikulech. Cílem je přitom zároveň co nejmenší zásah do hormonálního systému ženy. Existují tři hlavní protokoly pro hormonální stimulaci: krátký protokol, dlouhý protokol a protokol s antagonisty.

Odběr vajíček (anglicky ovum pick up, OPU) se provádí poté, co průměr nejvyššího folikulu dosáhne alespoň 16 mm. Ženě se aplikuje lidský choriový gonadotropin (hCG) a asi 35 hodin poté se provádí ambulantní zákrok v lehké anestezii.

Oplodnění a kultivace embryí

Po krátkém období preinkubace se vajíčka oplodňují spermiemi. Spermie se zavádějí do vajíček přímo metodou intracytoplazmatické injekce spermie (ICSI).

Embrya jsou kultivována pět dní formou prodloužené kultivace, kterou se dosahuje lepšího výběru kvalitnějších embryí a zvyšuje se tak úspěšnost oplodnění.

Přenos embrya

Při přenosu embrya neboli embryotransferu se do dělohy pacientky přenáší embryo. Pro zvýšení pravděpodobnosti implantace se před přenosem embrya provádí asistovaný hatching, při němž se narušuje ochranný obal embrya, aby se pak mohlo lépe uvolnit.

Indikace k IVF

IVF se využívá jako metoda léčba neplodnosti pro páry s poruchami plodnosti, např. kvůli problémům s vejcovody, či špatné kvalitě ejakulátu; potom se provádí intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI), při které se jedna spermie zavede přímo do vajíčka. 

K úspěšnému provedení IVF je potřeba zdravé vajíčko, spermie schopná oplodnění a děloha schopná úspěšného těhotenství

Formulář

Zeptejte se odborníka