Metody léčby neplodnosti

IUI

Intrauterinní inseminace

Je nejjednodušší a nejméně invazivní metodou asistované reprodukce.

Nativní - přirozený cyklus IVF

Během nativního IVF cyklu se nepoužívají žádné hormonální léky pro stimulaci vaječníků.

Minimální stimulace

Při minimální stimulaci se využívá velmi nízkých stimulačních dávek léků.

IVF

In vitro fertilizace

Je jednoduchou konvenční metodou mimotělního oplodnění.

ICSI

Injekce spermie do vajíčka

Je moderní metoda, která za pomoci mikromanipulačních technik umožňuje zavedení předem vybrané imobilizované spermie do cytoplazmy zralého vajíčka.

MACS

Magnetic-activated cell sorting

Je moderní metoda určená k selekci defektních spermií.

ZYMŌT

Microfluidic sperm sorting

Je moderní metoda výběru spermií založena na principu přirozeného výběru spermií průchodem přes mikrobariéry simulující přirozené prostředí reprodukčního systému ženy.

EM

Embryomonitoring

Je kontinuální snímání mimotělního vývoje embryí a představuje nejmodernější metodu kultivace in vitro.

KULTIVACE EMBRYÍ

Prodloužená kultivace embryí

Je v dnešní době moderní medicíny naprostým standardem v léčbě neplodnosti.

AH

Asistovaný hatching

Je jednoduchou a zcela bezpečnou metodou napomáhající vycestování embrya ze zony pellucidy.

PGD / PGS

Preimplantační genetická diagnostika

Jsou moderními metodami spojující asistovanou reprodukci s klinickou genetikou.

MESA / TESE

Metody určené k získání spermií

Jedná se o získání spermií přímo z tkáně varlat muže, či je odsáta tekutina z nadvarlat, která může obsahovat zralé spermie.

ET

Embryotransfer

Neboli přenos embryí do děložní dutiny, je finálním krokem léčby neplodnosti.

EG

EmbryoGlue

Je médium podporující implantaci embrya díky vysoké koncentrace implantaci podporujícího proteinu.

ERA

Endometrial receptivity array

je molekulárně diagnostický test k vyšetření stavu děložní sliznice (endometria).

KRYOKONZERVACE

Zamrazení zároděčných buněk

Je metoda jejich uchovávání pomocí metod kryokonzervace.

KET

Kryoembryotransfer

Je využítí zmrazením uchovaných a následně v rámci plánovaného cyklu rozmrazených embryí k transferu.

Carrier test

Odhalení skrytých genetických vad v DNA

Carrier test je prekoncepční genetické vyšetření zaměřené na odhalení skrytých (recesivních) mutací v DNA, které jsou původcem vážných dědičných genetických onemocnění.