MACS - Magnetic-Activated Cell Sorting

MACS (magnetic-activated cell sorting) je vyspělá metoda selekce spermií.

Pro normální vývoj embrya je nevyhnutelná genetická integrita spermie.

Vysoký stupeň DNA fragmentace v spermatickém jádře může negativně ovlivnit embryonální dělení a následní vývoj, vedoucí k zastavení vývoje ve stádiu blastocysty nebo ke včasnému potratu.

Poškození DNA spermie reprezentované fragmentací a následnou apoptózou (buněčnou smrtí), může být příčinou mužské neplodnosti, kterou standardní metody, jako jsou určování koncentrace spermií, morfologické posuzování, nebo testy motility, nemohou odhalit.

Hlavní příčinou poškození spermatické DNA je oxidativní stres, který všeobecně stoupá se zvyšujícím se věkem a/nebo při zánětlivých onemocněních, kouření cigaret, užívaní léků, enviromentálním znečištění a při zvýšené testikulární teplotě.

MACS® ART Annexin V System byl navrhnutý pro selektivní odstranění těchto defektních, i když morfologicky nerozlišitelných buněk ze vzorku pacienta. Proces začíná magnetickým označením poškozených spermií, které následně procházejí separační kolonou, kde jsou selektivně zachytávané. Intaktní žijící spermie, které nevykazují známky fragmentované DNA, protečou kolonou a jsou shromažďované pro další použití (ISCI nebo kryokonzervace).

Přímý zisk spermií připravených pro fertilizaci představuje klíčovou výhodu oproti tradičním DNA fragmentačním testům, při kterých pacient získá jen nepraktickou informaci o procentu poškozených buněk.

Formulář

Zeptejte se odborníka