Firemní politika

Klinika ReproGenesis se řadí mezí přední evropská centra asistované reprodukce specializující se na detailní diagnostiku a veškeré dostupné moderní metody léčby neplodnosti.

Klinika byla založena v roce 2011 a vybudovala si renomé jednoho z nejúspěšnějších zařízení nejen v česku, ale i v celé Evropě.

Firemní politika kliniky

Dlouhodobě výborné výsledky řadí ReproGenesis mezi přední evropská centra reprodukční medicíny, která poskytují služby na odborné úrovni úspěšných světových IVF center. Díky využití nejmodernějšího technického vybavení, poznatků a postupů současné lékařské vědy, týmu špičkových specializovaných odborníků věnujících se umělému oplodnění mnoho let a individuálnímu přístupu, který klade důraz na důvěru, empatii a porozumění, dosahuje ReproGenesis konstantně nadstandardní úspěšnosti v léčbě neplodnosti

Center asistované reprodukce, v návaznosti na vzrůstající trend problematiky plodnosti, celosvětově přibývá. Čím se právě my odlišujeme?

Léčba neplodnosti je pro nás především otázkou důvěry, poskytované kvality a spokojenosti. Pacient se pro nás stává partnerem, ne členem anonymního davu. Soustředíme se na pěstování pozitivního vztahu mezi léčeným párem a lékařem, klademe důraz na empatii a porozumění a děláme vždy maximum pro to, aby byl přirozený stres související s léčbou minimalizován

„Za vším, co děláme, vidíme především osobní životní příběh člověka.“

Filosofie kliniky ReproGenesis

Filosofie kliniky ReproGenesis se zakládá na respektování individuality každého léčeného páru, citlivém osobním přístupu, profesionalitě a vysokém standardu poskytovaných služeb.

Naším největším humánně etickým posláním je pomoc párům, kterých se problematika plodnosti týká, k početí zdravého dítěte. K léčenému páru přistupujeme vždy s vědomím psychické náročnosti, která je na ně v rámci léčby neplodnosti kladena. Zajímá nás historie, kterou si s sebou k nám na kliniku pacienti přinášejí a maximálně vnímáme citlivost situace, ve které se nacházejí.

Každý pár podstupující léčbu na klinice ReproGenesis má k dispozici svoji koordinátorku, která jej provází na cestě za vytouženým miminkem. Naše koordinátorky jsou nezbytným spojujícím důvěrným článkem léčebného procesu. Poskytují párům podporu nejen v oblasti zprostředkovávání všech s léčbou souvisejících informací, ale také lidskou oporu, která zdaleka nekončí absolvováním léčebného cyklu. Zůstávají s klienty v kontaktu i dále.

Z odborného hlediska je pro nás zásadní kontinuálně sledovat nejmodernější postupy v oblasti asistované reprodukce a neustále se vzdělávat v oblasti reprodukční medicíny. Stejnou měrou vnímáme důležitost zajištění nejmodernějšího technického vybavení. Klinika ReproGenesis má vlastní špičkové laboratoře, moderní kryobanku, operační sál a lůžkovou část, recepci i relaxační zónu s vybavenou samoobslužnou kuchyňkou.

Samotné prostředí kliniky je dalším významným bonusem. Naše centrum je situováno v bezprostřední blízkosti brněnského výstaviště, v areálu s velkou zahradou, v malebné historické vile, pro kterou je typická pokojná a uklidňující atmosféra. Klinika je snadno dostupná všemi dopravními prostředky, možnost parkování zajištěno přímo v areálu.

Propojování klasické medicíny a podpůrné tradiční medicíny vnímáme jako velmi přínosnou kombinaci, která vede především k uvolnění stresu, který s léčbou neplodnosti přímo souvisí. V rámci léčebných programů proto nabízíme profesionální akupunkturu, a to přímo ve vlastních, k tomuto účelu nově vybudovaných, prostorách. Pozitivní dopad akupunktury při léčbě neplodnosti prokázalo již mnoho odborných studií.

Vize kliniky ReproGenesis

Celé naše úsilí je zaměřeno na efektivní medicínu, její pozitivní výsledek a spokojeného klienta. Děláme vše proto, abychom i nadále patřili mezi úzkou špičku evropských center asistované reprodukce. Intenzivně pracujeme na zavádění nejnovějších technologií a metodik léčby. Investujeme do nejmodernějších přístrojů a vybavení. 

Podporujeme sebevzdělávání a kontinuálně zajišťujeme zvyšování odbornosti zaměstnanců kliniky, které koresponduje s nejnovějšími výzkumy v oblasti léčby neplodnosti. Náš sehraný tým, to je vysoce odborný tým lékařů, embryologů, andrologů, anesteziologů, koordinátorek, zdravotních sester a ekonomicko-administrativních pracovníků.

Pěstujeme profesní partnerství s uznávanými odborníky dané problematiky ze zahraničí. Spolupracujeme s lékaři z celého světa, čímž usnadňujeme přípravu na podstoupení léčby pacientů ze zahraničí.

Spokojenost a kladné reference našich pacientů je pro nás určující. Každý článek personální struktury kliniky je nepostradatelnou součástí celku, který se přímo podílí na výsledcích léčby. Jsme motivováni přáním, abyste se v ReproGenesis cítili dobře, navzdory tomu, jakou náročnou etapou života právě procházíte.

Nekompromisně dodržujeme zákonem stanovené podmínky pro zajištění bezpečnosti lidských tkání a buněk a striktně dodržujeme pravidla a předpisy státních i evropských institucí a všechny tyto nezbytné podmínky splňujeme. Jsme držiteli certifikátu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016. Za naše úspěchy v oblasti léčby neplodnosti jsme opakovaně oceňováni mezinárodními institucemi dané oblasti, které vyhodnocují kvalitu poskytované péče a výsledky léčby.

Formulář

Zeptejte se odborníka