Asistovaná reprodukce

Pokud nedojde k otěhotnění ani po odstranění zjištěných příčin, nebo při poruchách, které nelze řešit jiným způsobem, lékař navrhne některou z metod asistované reprodukce.

Platná legislativa umělého oplodnění v České republice

Umělé oplodnění

Asistovaná reprodukce

Asistovanou reprodukcí (umělým oplodněním) je v širším slova smyslu označena jakákoliv manipulace s pohlavními buňkami (gametami) vedoucí ke zvýšení šance na početí u neplodných párů.

V užším slova smyslu se tento termín používá pro postupy vedoucí k umělému oplodnění v laboratoři – in vitro fertilizace (IVF). Při léčbě neplodnosti jsou vždy nejprve doporučeny a použity jednodušší postupy, v případě neúspěchu se přechází k postupům složitějším.

Krok první

Přípravná fáze

Léčba za pomoci asistované reprodukce začíná na klinice konzultací s IVF specialistou, kdy se během pohovoru podrobně zanalyzují reprodukční schopnosti páru a historie dosavadní léčby. Na základě této analýzy jsou doporučeny konkrétní metody a plán léčby.

Objednejte se na konzultaci s IVF specialistou ještě dnes!

Den 0.

Vajíčka

Vyšetřením ženy zjistíme jak výkonné jsou její vaječníky a posoudíme kvalitu vajíček. Žena v rámci vyšetření absolvuje ultrazvukové vyšetření malé pánve, vyšetření hladiny hormonů, případně genetické a imunologické vyšetření, kdy analyzujeme reprodukční schopnosti ženy. Pokud je možné bez problému užít k léčbě vajíčka ženy, ta se následně získávají punkcí a odsátím z vaječníků v krátkodobé celkové anestezii.

Pokud se zjistí problém, který neumožňuje užití vlastích vajíček pro úspěšnou léčbu, doporučíme užití vajíček darovaných. V takovém případě si lze vybrat z naší obsáhlé databáze vhodnou dárkyni a léčba může bez prodlení pokračovat.

SPERMIE

Základním vyšetřením muže je spermiogram. Dle výsledku spermiogramu se stanoví vhodná metoda oplození vajíčka. V případě dobrého výsledku spermiogramu je možné získané spermie zmrazit a uchovat pro pozdější využití. Pokud v ejakulátu nejsou spermie schopné oplození, doporučí se operační odebrání spermií z varlat metodou MESA či TESE, které provedí specialista urolog v celkové anestezii. Pokud však ani tato metoda nevede k získání kvalitních spermií, lze na přání páru využít spermie darované.

OPLOZENÍ VAJÍČEK A VZNIK EMBRYÍ

K oplození vajíčka dochází buď samovolně v těle ženy (IUI) anebo mimotělně, kdy se tedy jedná o asistovanou reprodukci (IVF).

In vitro fertilizace je jednoduchou konvenční metodou mimotělního oplodnění. Principem IVF metody je samovolné splynutí mužské (spermie) a ženské pohlavní buňky (vajíčko) v kultivačním médiu za přísně definovaných a kontrolovaných podmínek. Často ale parametry spermiogramu (pohyblivost, morfologie spermií atd.) nejsou vyhovující pro použití této konvenční metody.

Zvýšení úspešnosti oplození přináší injekce spermie přímo do vajíčka, tzv.  metoda ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie).

Dalšími metodami, které zvyšují šanci na otěhotnění a narození zdravého potomka jsou specifické andrologické metody – MSS a MACS, které umožňují selekci vitálních a zralých spermií s výrazně menší pravděpodobností genetického poškození DNA v jádře spermie.

Den 1. – 5.

Kultivace embryí

Oplozením vajíčka vznikne embryo. Bohužel není možné zajistit, aby spojením spermie a vajíčka vznikala jen dokonalá embrya. To, jak se uvnitř vajíčka promíchají genetické informace z mateřské a otcovské strany, neumí věda ovlivnit. Jedná se záležitost náhody.

Prodloužená kultivace embryí je nejzákladnější možností oddělit embryo zdravé od nedokonalého. Zcela vadná embrya se během prvních pěti dnů v laboratoři přestanou vyvíjet. Embrya, která se do 5. dne stále vyvíjejí, lze považovat za dobrá. Přeneseme jedno, maximálně dvě embrya do dělohy a ostatní kvalitní lze zamrazit.

Při přirozeném těhotenství se v děloze zvyšuje koncentrace hyaluronanu. Při asistované reprodukci je vhodné tuto látku dodat. EmbryoGlue® díky vysokému obsahu hyaluronanu zjednodušeně řečeno embryo “přilepí” k děložní stěně. Hyaluronan také zahustí roztok EmbryoGlue®, který má pak podobnou konzistenci jako děložní tekutina. To minimalizuje nežádoucí pohyby embrya.

Při implantacích oplodněných vajíček používáme EmbryoGlue®, který prokazatelně zvyšuje počet těhotenství i počet narozených dětí. EmbryoGlue je tkáňovým lepidlem, které přírodním způsobem napodobuje prostředí v děloze při přirozeném uhnízdění embrya. Jednoduše řečeno – EmbryoGlue® pomáhá dobrému přichycení oplodněného vajíčka ke stěně dělohy. 

V roce 2008 byly zveřejněny závěry studie, do které bylo zařazeno v letech 2006-2007 přes 1200 žen, při použití běžného transferového média otěhotnělo 48 % pacientek. Pokud ženy dostaly EmbryoGlue®, četnost těhotenství vzrostla na 54,6%. Podle výsledků studie doktorky Basak Balabanové, která byla prezentována v roce 2011 na ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) vzrostl počet narozených dětí s použitím EmbryoGlue® dokonce o 11, 2 %.

EmbryoGlue obsahuje sacharidy a aminokyseliny, které podporují embryo během přenosu a uchycení v děložní sliznici, hyaluronan, rekombinantní albumin, který minimalizuje riziko křížové kontaminace.

Pro analýzu vývoje embryí používáme EmbryoScope, Tato neinvazivní metoda umožňuje nepřetržité snímání a analýzu embryonálního vývoje bez nutnosti opakovaného hodnocení embryí mimo kultivační prostředí. Kontinuální snímání mimotělního vývoje embryí představuje nejmodernější metodu kultivace in vitro. Objektivní analýza nasnímaného vývoje zajišťuje maximálně efektivní selekci vhodných embryí k transferu a vylučuje embrya s abnormálním vývojem.

Při zvýšeném riziku vrozených genetických onemocnění můžeme pomocí metody PGD (Preimplantační genetické diagnostiky) posoudit chromozomální genetickou výbavu embrya a postižené embryo nepřenášet.

Den 5.

Transfer embrya do dělohy

Po úspěšné kultivaci je vhodné embryo přeneseno (transferováno) do dělohy. Embryotransfer, neboli přenos embryí do děložní dutiny, je finálním krokem léčby neplodnosti. Samotný proces, který probíhá s pomocí tenkého transferového katetru, je nenáročný a bezbolestný výkon. Aby bylo spolehlivě zajištěno přesné umístění embrya do dělohy, je celý výkon prováděn pod přímou ultrazvukovou kontrolou.

Netransferovaná vyvíjející se embrya lze zmrazit a mít možnost počít další dítě z následujícího transferu rozmrazených embryí (KET).

Den 6. – 7.

Uhnízdění embrya

Šestý až sedmý den embryonálního vývoje, tedy den až dva po transferu, se embryo uhnízďuje do sliznice děložní. Uhnízdění je ovlivňováno různými faktory a mediátory, které nejsou žádnou zobrazovací technikou patrné. Ultrazvukem viditelná výška endometria je jedním z pomocných faktorů.

Šanci na úspěšné uhnízdění embrya lze zvýšit pomocí EmbryoGlueEmbryoGlue je médium podporující implantaci embrya.  Přídavek proteinu ve vysoké koncentraci v tomto médiu zvyšuje počet živě narozených dětí po IVF. EmbryoGlue tak obsahuje všechny potřebné živiny a energetické zdroje potřebné po optimální vývoj embrya po embryotransferu. Vysoká koncentrace implantaci podporujícího proteinu, jehož syntéza je fyziologicky zvýšena v den implantace,vytváří ideální podmínky pro úspěšné uhnízdění embrya.

Formulář

Zeptejte se odborníka