Darovaná embrya

Darovaná embrya nabízíme párům, které již nemají možnost využít vlastní zárodečné buňky (vajíčka ani spermie) pro umělé oplodnění.

Spojením vajíčka dárkyně a dárcovy spermie vzniknou darovaná embrya

Vajíčka dárkyně jsou odebrány a oplozeny dárcem spermatu. Spojením vajíčka dárkyně a dárcovy spermie vzniknou darovaná embrya. Po kultivaci jsou kvalitní embrya zamražena. Výhodou tohoto programu je jeho časová flexibilita, jelikož embrya mohou být rozmražena v den transferu.

Darovaná embrya pochází výlučně od mladých plodných dárců, nikoli od pacientů, kteří svá embrya již nevyužijí. Embrya se připravují v rámci léčby páru z darovaných vajíček a darovaných spermií. 

Při výběru obou těchto dárců se vždy snažíme maximálně přiblížit nejen vnějším znakům vás a vašeho partnera (výška, barva očí a vlasů), ale i vašim povahovým vlastnostem a zájmům, které jsou pro vás důležité.

Díky naší komplexní dárcovské databázi jsme tak schopni pro vás vyhledat tu nejvhodnější dárkyni a dárce s nejbližší možnou shodou jak vnějších znaků, tak povahových rysů dárkyně/dárce a léčeného páru. 

Dárkyně vajíček a dárce spermií

Dárkyně vajíček jsou ženy ve věku 18 až 34. Dárci spermií jsou mužI od 18 do 35 let.

Naše dárkyně a dárce testujeme z hlediska psychologického, genetického, hormonálního, ale i kvůli infekčním onemocněním včetně HIV.

Ženy a muži, kteří byly zařazeni do dárcovského programu, prošli náročnými testy a vyšetřeními: psychologický pohovor, klinické vyšetření, testy na pohlavně přenosná onemocnění (HIV, HBSAG, CMV, SYPHILIS, CHLAMYDIE), hormonální profil, krevní skupinu a Rh faktor, genetické vyšetření (karyotyp, přítomnost mutací genu cystické fibrózy, spinální muskulární atrofie, connexin 26 – vrozená hluchota). U dárkyní se provádí I ultrazvukové vyšetření.

V léčbě darovanými embryi se používají pouze vajíčka a spermie od dárkyní / dárců vyšetřených podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, a podle zákona č. 296/2008 Sb. a Vyhlášky č. 422/2008.

Formulář

Zeptejte se odborníka