Intrauterinní inseminace

Intrauterinní inseminace je nejjednodušší a nejméně invazivní metodou asistované reprodukce.

Princip Inseminace

Principem inseminace (IUI) je příprava spermatu v laboratoři tak, aby byly selektovány nejpohyblivější spermie a ty pak zavedeny v katetru (trubičce) přímo do dutiny děložní. Tím se zkrátí jejich cesta k vajíčku a zvýší se pravděpodobnost početí. Inseminace se provádí spermiemi partnera, popř. Dárcovskými spermiemi.

Procedura zavedení spermií je podobná běžnému gynekologickému vyšetření, zavedení katetru se spermiemi je nebolestivé, nevyžaduje setrvání na lůžku.

IUI proces:

Jendá se o bezbolestný výkon, který se provádí ambulantně a bez anestezie. Lze jej využít, má-li žena průchodný alespoň 1 vejcovod. Důvody provedení inseminace jsou poruchy ovulace u ženy nebo lehčí poruchy mužské plodnosti, popřípadě u párů bez pravidelného pohlavního styku a může být provázena hormonální stimulací ženy. Úspěšnost této metody nepřevyšuje 12 % a závisí na příčině neplodnosti a kvalitě spermií.

Oplodnění spermiemi od partnera:

V den inseminace si partner masturbací odebere vzorek spermatu a předá ho do laboratoře. Vzorek je ihned zpracováván tak, aby byly selektovány nejpohyblivější spermie (nejčastěji se selektují metodou swim-up vyplaváním do média). Přibližně za 2 hodiny je vzorek připraven a může se provést vlastní inseminace 

Oplodnění spermiemi od dárce:

U párů, kde muž nemá v ejakulátu žádné nebo velmi nekvalitní spermie, lze pro intrauterinní inseminaci použít spermie dárce. Příprava dárcovské inseminace trvá přibližně 2 hodiny.

Indikace k IUI

UI lze provádět u žen, u kterých dochází k ovulaci spontánně, v přirozeném menstruačním cyklu. Tento zákrok se rovněž provádí v případě, kdy žena trpí poruchami ovulace, zde je nutná hormonální stimulace vaječníků, při které se může ve vaječnících najednou vyvíjet i více vajíček.

Zcela jednoznačnou indikací pro IUI je imunologická příčina neplodnosti, kdy jsou u ženy prokázané protilátky proti spermiím, které představují překážku v cestě děložním hrdlem.

Při této metodě jsou předem připravené a promyté spermie zavedeny speciálním katetrem do děložní dutiny ženy, čímž jsou překonány přirozené bariéry těla, které mohou být příčinou neschopnosti přirozeného početí páru. Jedná se o jednoduchý a bezbolestný výkon prováděný ambulantně bez celkové anestezie.

Formulář

Zeptejte se odborníka