Způsob úhrad za léčbu

Základní částku za terapeutický cyklus je nutno uhradit převodem na účet kliniky nejpozději ke dni zahájení stimulačního nebo transferového cyklu.

Závěrečné vyúčtování terapeutického cyklu bude provedeno v den embryotransferu na ekonomickém oddělení.

V den osobní návštěvy kliniky je možné na ekonomickém oddělení provést platbu:

Bankovní spojení

Detaily pro provedení platby Vám budou předány společně s dalšími informacemi týkajícími se Vaší léčby.

Formulář

Zeptejte se odborníka