Kdo jsou dárkyně vajíček

Dárkyněmi vajíček jsou mladé ženy ve věku 18 až 34 let.

Z našich dlouholetých zkušeností je věková hranice 32 let optimální, s vyšším věkem se snižuje počet i kvalita získaných vajíček.

Naším cílem je poskytnout příjemkyni dostatečný počet vajíček a garantovat přenos dvou kvalitních embryí s možností zamrazit další embrya pro případné pozdější využití při Kryo-Embryo-Transferu (KET).

Mladé ženy, které mají zájem darovat vajíčka, podstoupí celou řadu testů

V léčbě darovanými zárodečnými buňkami se používají pouze vajíčka od dárkyní vyšetřených podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, a podle zákona č. 296/2008 Sb. a Vyhlášky č. 422/2008.

Testujeme je z hlediska psychologického, genetického, hormonálního, ale i kvůli infekčním onemocněním včetně HIV.

Ženy, které byly zařazeny do dárcovského programu prošly náročnými testy a vyšetřeními.

Dárkyně absolvovaly:

Formulář

Zeptejte se odborníka