Asistovaný hatching

Asistovaný hatching je jednoduchou a zcela bezpečnou metodou umožňující narušení ochranného obalu embrya tzv. zony pellucidy.

Tato technika umožňuje snadnější implantaci embryí, optimální ochranu buněk embrya během kryokonzervace a maximální zisk embryí vhodných k preimplantačnímu genetickému testování (PGT).

Naše klinika využívá nejbezpečnější techniku asistovaného hatchingu pomocí dynamického laseru.

Vajíčko (oocyt) a posléze embryo má v prvních dnech svého vývoje na povrchu ochranný obal  tzv. zona pellucida. Pátý až šestý den po oplození začíná embryo tento obal opouštět a dochází tak k bezprostřednímu kontaktu buněk embrya s buňkami děložní sliznice, čímž je započat proces nidace (uhnízdění) embrya.

Výrazně silná zona pellucida může mít neblahý vliv na správný růst embrya a tvořit tak nežádoucí bariéru mezi embryem a děložní sliznicí v době jeho očekávané implantace. U starších pacientek a v jiných indikovaných případech, kdy je zona pellucida silnější a mohla by tak negativně ovlivnit průběh kultivace, doporučujeme provést asistovaný hatching.

Narušení obalu zona pellucida laserem před kryokonzervací embryí umožňuje efektivnější prostupování kryoprotekčních roztoků embryem, a tím adekvátní ochranu buněk před poškozením mrazem, ke kterému může během kryokonzervace dojít. Po rozmrazení embrya pak usnadňuje jeho rekonvalescenci a zvyšuje tak úspěšnost otěhotnění po KET (kryoembryotransferu). V případě zájmu pacientů o kryokonzervaci embryí, děláme automaticky asistovaný hatching na všech embryích vhodných k zamrazení.

Biopsie embryonálních buněk je, pro účely preimplantačního genetického testování (PGT), prováděna na pěti až šestidenních embryích ve stádiu tzv. hatchující blastocysty. Pro zisk co největšího množství embryí vhodných k biopsii, je proveden 3.den kultivace na všech embryích asistovaný hatching.

Formulář

Zeptejte se odborníka