Darované spermie

Klinika ReproGenesis nabízí také dárcovský program pro páry, které v rámci léčby neplodnosti potřebují darované spermie.

Darování spermií

Dárce spermatu je řešením léčby neplodnosti u párů, které nemohou počít dítě z vlastních spermií z důvodu nedostatečné kvality, genetické zátěže, onkologické léčby, vrozené nebo získané poruchy tvorby spermií.

Díky naší komplexní dárcovské databázi můžeme okamžitě vyhledat nejvhodnějšího dárce.  Vždy se snažíme maximálně přiblížit nejbližší možné shodě vnějších znaků, ale i povahových vlastností a zájmů dárce s léčeným párem.

Obsáhlá dárcovská databáze nám umožňuje vyhledat pro vás nejvhodnějšího dárce okamžitě.

Dárce spermatu

Při výběru vhodného dárce se vždy snažíme co nejvíce přiblížit typu muže – partnera léčeného páru. Všímáme si nejenom výšky, barvy očí a vlasů, krevní skupiny a Rh faktoru, ale i zájmů, které mohou být pro vás důležité.

Dárci spermií jsou muži od 18 do 35 let.

Muži, kteří byli zařazeni do dárcovského programu, prošli náročnými testy a vyšetřeními: psychologický pohovor, klinické vyšetření, testy na pohlavně přenosná onemocnění (HIV, HBSAG, HCV, SYPHILIS, CHLAMYDIE), krevní skupinu a Rh faktor, genetické vyšetření (karyotyp, přítomnost mutací genu cystické fibrózy, spinální muskulární atrofie, connexin 26​ – vrozená hluchota).

Darování spermií je v České republice ze zákona anonymní.

V léčbě darovanými zárodečnými buňkami se používají pouze spermie od dárců vyšetřených podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, a podle zákona č. 296/2008 Sb. a Vyhlášky č. 422/2008.

Formulář

Zeptejte se odborníka