IMT Matcher

Jsme jedna z mála klinik v České republice, používající komplexní elektronický kontrolní systém IMT Matcher®.

IMT Matcher je sofistikovaný elektronický kontrolní systém, který zaznamenává všechny postupy léčby, ověřuje shodnou identitu používaných vzorků a zařízení a mapuje pracovní postupy.

Představení systému Matcher® používaného klinikou ReproGenesis

Vždy děláme maximum proto, abychom zajistili, že všechny procesy průběhu vaší léčby jsou kontrolovány, přesně identifikovány a evidovány. Tato opatření se snažíme neustále zefektivňovat, proto jako jedna z mála klinik v České republice používáme unikátní komplexní elektronický kontrolní systém procesů léčby IMT Matcher®.

Průběh léčby je pod přísným dohledem nejen všech pracovníků laboratoře a zavedených kontrolních postupů, nově je i pod dohledem kontrolního elektronického systému, který dohlíží nad správnou identifikací daných údajů, provádí jejich neustálou kontrolu v jednotlivých krocích léčby (například identifikace laboratorní zkumavky, se kterou pracovník laboratoře právě pracuje) za využití unikátního identifikačního čísla s přiřazenými  a ověřenými osobními údaji, které jsou opakovaně ověřovány, kontrolovány a evidovány během celého léčebného postupu.

Otázky a Odpovědi

Matcher® je osvědčeným komplexním elektronickým kontrolním systémem, který využívají přední světová centra asistované reprodukce. Kombinuje v sobě sofistikované technické vybavení, výjimečný software, identifikaci pomocí čárových kódů a zobrazovací technologii, která neustále zaznamenává a kontroluje identitu pacientů a vzorků použitých v každém kroku vaší léčby a tyto záznamy eviduje.

Některé ze základních procesů, které jsou pomocí Matcher® systému pod neustálou elektronickou kontrolou a evidencí:

  • Identita při odběru vajíček, spermií nebo při přenosu embryí
  • Označování všech laboratorních nádob užitých v rámci vaší léčby
  • Práce embryologa se spermiemi, vajíčky, embryi
  • Pohyb embryí v průběhu kultivace
  • Identifikace a kontrola vajíček, spermií a embryí při rozmrazovacích procesech

Na začátku léčby vám bude vydána identifikační bezpečnostní karta velikosti kreditní karty. Fotografie a unikátní čárový kód na této kartě budou v průběhu všech léčebných a embryologických procesů sloužit k potvrzení vaší totožnosti.

Čárový kód s vašimi identifikačními údaji slouží ke kontrolní identifikaci a značení všech zárodečných buněk užívaných v souvislosti s vaší léčbou a  neustálé mapovaní jejich pohybu. Sofistikované kontrolní elektronické zařízení Matcher® je implementováno přímo do pracovních ploch embryologů a andrologů, monitoruje tak práci se všemi zařízeními a médii a tuto práci eviduje. 

Stejně tak proces kryokonzervace a rozmrazení spermií, vajíček a embryí je sledován a zaznamenáván pomocí Matcher®.

Zatímco nebudete moci vidět postupy, které se provádějí v průběhu léčby v laboratoři, můžete si stále být jisti, že každý provedený postup je pod neustálou kontrolou, monitorovaný, zaznamenaný a evidovaný.

Nemějte obavy, na základě předložení průkazu totožnosti a jeho ověření vám vystavíme náhradní kartu z vašich lékařských záznamů, které jsou součástí našich kontrolních systemů i systému Matcher®.

Ne, Matcher® je pasivní systém, který nijak nebude ovlivňovat váš léčebný cyklus. Naopak je navržen tak, aby pomohl eliminovat veškerá možná rizika při práci s lidskými buňkami.

Formulář

Zeptejte se odborníka