Naše úspešnost

Profesionální a dedikovaný tým, v kombinaci s nejmodernějším technickým vybavením kliniky, je zárukou vysoké úspěšnosti v počtu dosahovaných těhotenství.

85-100%

oplozenosti vajíček

Díky našim zkušeným embryologům, kteří jsou schopni vybrat kvalitní spermie pro metodu ICSI, dosahujeme 85–100% oplozenosti vajíček. Na základě úspěšné oplozenosti, vzniku většího počtu embryí, máme vyšší šanci na úspěšný výběr vhodných embryí k transferu, a následně i nadbytečných kvalitních embryí na zamrazení pro použití k dalšímu přenosu.

S cílem, abychom zajistili co nejlepší úspěšnost IVF léčby, dbáme na kvalitní stimulaci pacientek a dárkyní. Díky nejmodernějším technologiím jsou embryologické mikromanipulace, oplození vajíček a následná kultivace vzniklých embryí pod nepřetržitým kontrolním systémem.

O vývoji svých embryí jsou naše páry pravidelně informovány. Díky kontinuálnímu monitoringu embryí a kultivací embryí do pátého dne se snažíme co nejvíce přiblížit fyziologickým podmínkám embrya, a tím dosahujeme vysoké úspěšnosti v léčbě, která je ukončena porodem zdravého dítěte.

58%

úspěšnost vlastních cyklů IVF

Úspěšnost léčby IVF z vlastních zárodečných buněk (vajíček a spermií) se na naší klinice pohybuje od 36% u žen mezi 37 – 40 let až do 58% u žen do 37 let.

Léčba neplodnosti u žen starších než 40 let se s vlastními zárodečnými buňkami (vajíčky) již nedoporučuje vzhledem k vysokému výskytu chromozomálních vad. Ženě po 40. roce života je možné navrhnout program léčby s darovanými oocyty.

67%

úspěšnost v dárcovském programu

V dárcovském programu čerstvých cyklů u našich pacientek dosahujeme 67% úspěšnosti v léčbě. Všechny výsledky jsou stanoveny až na základě potvrzeného těhotenství na ultrazvuku, jedná se tedy o klinickou graviditu, nikoliv chemickou (pozitivní močový test).

V následujícím grafu máme dárcovský program rozdělený podle toho, zda se jedná o léčbu pomocí darovaných vajíček (OD), nebo i pomocí darovaných spermií – darované embryo (DE). Věk léčených žen je rozdělen do tří kategorií: do 40 let (< 40), od 40 do 45 let (≤ 45) a nad 45 let (> 45). 90 % všech dárcovských cyklů bylo kontrolováno pomocí kontinuálního monitoringu embryí za pomoci přístroje EMBRYOSCOPE. Díky kontinuálnímu monitoringu embryí jsme zdokonalili výběr nejlepších embryí, zvýšili úspěšnost IVF a řadíme se tak mezi kliniky s nejlepšími výsledky v Evropě.

Díky kvalitní přípravě dárkyní v dárcovském programu a zisku dostatečného počtu kvalitních vajíček pro příjemkyně jsme v 71 % cyklů IVF s darovanými vajíčky (OD) mrazili ještě další embrya vysoké kvality. V dárcovském programu u darovaných vajíček a spermií za vzniku darovaného embrya (DE) jsme mrazili minimálně další dvě embrya u 100 % cyklů.

53%

úspěšnost v dárcovském programu KRYO
(přenos rozmražených embryí)

Úspěšnost v dárcovském programu KRYO při přenosu dvou darovaných embryí (2 DE) byla 53 %, při přenosu jednoho darovaného embrya (1 DE) 47 %. Darovaná embrya byla vytvořena speciálně pro dárcovský program.

Všechna byla vybrána a zamražena na základě bezchybného vývoje, který byl v průběhu kultivace kontrolován pomocí kontinuálního monitoringu embryí na přístroji EMBRYOSCOPE. Všechna embrya jsou zamražena po pětidenní kultivaci ve stádiu blastocyst. Všechny výsledky v dárcovském programu KRYO jsou stanoveny až na základě potvrzeného těhotenství na ultrazvuku, jedná se tedy o klinickou graviditu, nikoliv chemickou (pozitivní močový test).

Formulář

Zeptejte se odborníka