Nejčastější otázky a odpovědi

Nejčastěji kladené otázky k léčbě darovanými oocyty.

Proč se rozhodnou mladé ženy pro darování oocytů?

Darování vajíček, dárcovství krve a plazmy patří ke způsobům, jak pomoci. Potenciální dárkyně jsou při osobním pohovoru také tázány na motivaci a jako nejčastější odpovědi uvádějí:

1)    Chci pomoct.
2)    V bezprostřední blízkosti je někdo, kdo potřebuje k otěhotnění darovaná vajíčka anebo má problém s otěhotněním.
3)    Když teď pomohu, je pravděpodobné, že až budu pomoc potřebovat já, najde se někdo jiný, kdo bude ochoten pomoci.

Jak se dárkyně vybírají?

K našim požadavkům na potenciální dárkyně, kromě všech negativních testů (krevní testy k vyloučení infekčních chorob – HIV, syfilis, hepatitida B a C, cytomegalovirus, genetické testy – karyotyp a nosičství cystické fibrózy, SMA, Connexin 26, krevní testy k určení krevní skupiny a Rh faktoru, hormonální vyšetření, ultrazvukové vyšetření) patří:

Věk ženy – mezi 18. a 32. rokem věku, BMI – do 25, nekuřačky, minimálně dokončené středoškolské vzdělání, v minulosti absolutně žádné užívání drog, žádné trvale užívané léky, v osobní a rodinné anamnéze žádné psychiatrické poruchy a onemocnění a žádné známé dědičné choroby.

Je darování anonymní?

Darování vajíček je oboustranně anonymní.

Jak klinika ReproGenesis přiřazuje dárkyni nebo dárce?

Naše klinika disponuje širokou databází dárkyní a dárců a my můžeme splnit požadavky léčeného páru téměř na 100%. Čím více informací od léčeného páru dostaneme, tím přesněji může náš tým dárkyni nebo dárce vybrat.

Je možné na přání léčeného páru přiřadit i dárkyni jiného etnika?

Klinika ReproGenesis má v databázi dárkyní oocytů i mladé ženy – potenciální dárkyně (českého občanství), jejichž kořeny jsou jiného etnika.

Kdy je dárkyně vybrána?

Vhodná dárkyně je vybrána 6 týdnů před odběrem oocytů.

Kdy dostanu informace o dárkyni?

Informace o dárkyni (jako je věk a krevní skupina) získáte 2 až 3 týdny před odběrem oocytů.

Jaký je maximální věk příjemkyně?

Léčbu lze provést do věku 49 let příjemkyně.

Kdo je z právního hlediska rodičem dítěte, které se narodilo po léčbě darovanými spermiemi a darovanými oocyty?

Dle platných právních předpisů je v ČR léčba neplodnosti možná pouze u heterosexuálních párů. Žena a muž, kteří podepsali informovaný souhlas s léčbou, se ze zákona stávají matkou a otcem dítěte/dětí se všemi rodičovskými právy a povinnostmi.

Jaká vyšetření budu před léčbou absolvovat?

U žen nad 45 let věku doporučujeme mamografické vyšetření a doporučení gynekologa, že je možno otěhotnět. Dále Vaše a partnerovi testy STD (testy na sexuálně přenosné choroby) ne starší 6 měsíců. Od Vašeho partnera výsledky vyšetření spermiogramu.

Který je první den měsíčků, když na jejich začátku špiním?

Špinění se nebere jako začátek menstruace. Za první den menstruace považujte první den silného menstruačního krvácení, pokud začne menstruace po 20 hodině večerní, berte za první den menstruace následující den.

Kolik dní abstinence partnera je nejvhodnější pro kvalitu spermií?

Doporučují se 3 dny pohlavní abstinence, zejména proto, aby byl dostatečný objem ejakulátu pro zpracování laboratoří. Není nutná dlouhodobá abstinence, protože ta může mít negativní vliv na morfologii spermií.

Lze nějak podpořit lepší kvalitu spermií před odběrem?

Na kvalitě spermií se podílí všechny vlivy, se kterými byl muž v kontaktu poslední 3 měsíce před odběrem. Proto není potřeba žádný speciální režim v krátké době před odběrem ejakulátu.

Kdy bude proveden embryotransfer?

Naplánování embryotransferu provádí lékař ve spolupráci s embryologem a pacientkou. Transfer se provádí 3. nebo 5. den po odběru vajíček dárkyně. O datu a čase embryotransferu Vás bude informovat koordinátorka.

Kolik embryí se bude transferovat?

Obvykle jedno, maximálně dvě embrya. Nadbytečná kvalitní embrya doporučujeme zamrazit.

Jaká má být kvalita embryí v jednotlivých dnech?

Kvalitu embryí lze hodnotit od druhého dne jejich vývoje. Dvoudenní embryo by mělo mít nejlépe 3-4 buňky. Třídenní embryo pak 6-8 buněk. Čtvrtý den vývoje se embryo stává morulou a její kvalita se hodnotí velmi těžce. 5. den vývoje se embryo stává blastocystou.

Co si na embryotransfer přinést?

Na embryotransfer si není potřeba nic speciálního přinést.

S sebou přineste všechny podepsané souhlasy s Vaší léčbou, rovněž, pokud si přejete nadbytečná embrya zmrazit, podepsaný souhlas s mražením embryí.

Mám mít před transferem plný močový měchýř?

Na embryotransfer není nutné mít extrémně naplněný močový měchýř. Doporučujeme nechodit těsně před embryotransferem na záchod měchýř vyprázdnit. Středně naplněný močový měchýř napomáhá napřímení dělohy a tím usnadňuje zavedení embryí do dělohy.

Jak dlouho samotný transfer trvá?

Nekomplikovaný transfer trvá 3 – 5 minut. Po transferu zůstanete ležet na transferovém sále ještě asi 10 – 15minut. Poté můžete odejít domů.

Může být u transferu přítomen partner?

Přítomnost partnera při embryotransferu je samozřejmostí (pokud si nepřejete jinak).

Musím po transferu ležet v posteli?

Po embryotransferu není nutný naprostý klid. Doporučujeme běžný denní režim s omezením stresujících faktorů, jako jsou fyzicky náročné sporty nebo těžká manuální práce. Není nutná pracovní neschopnost.

Kdy mohu po transferu cestovat domů?

Po embryotransferu není omezena možnost cestování. Obvykle pacientky v den přenosu embryí, nejpozději následující den, cestují domů všemi dopravními prostředky.

Kdy se embrya uhnizďují v děloze?

Embrya se do sliznice děložní uhnizďují (nidují) obvykle 6.- 8.  den po oplození, tedy v následujících 24-48 hodinách po embryotransferu.

Začala jsem špinit, je to normální?

V průběhu 10 dnů po embryotransferu se může objevit špinění. Je způsobeno drobným poraněním děložního čípku při transferu a dále následným uhnizďováním embrya. Na výsledky léčby toto špinění nemá žádný vliv. Silné nebo delší krvácení konzultujete s lékařem.

Musím dále užívat všechny léky?

Ano, pokračujte v užívání všech léků, které jste užívala před embryotransferem.

Po užití Utrogestanu mi není dobře, co mám dělat?

Pokud Utrogestan polykáte, začněte jej zavádět do pochvy (ve stejné dávce) dvakrát denně (ráno a večer). Pokud jej zavádíte, lze přejít na progesteronový gel (Crinone), nebo injekce.

Kdy si mám provést test?

Těhotenský test si proveďte za dva týdny po embryotransferu, přesné datum máte uvedeno v závěrečné zprávě.

Těhotenský test z moči je negativní, co mám dělat?

V případě negativního testu z moči  můžete pro jistotu podstoupit těhotenský test z krve. Potvrdí-li se negativita testu, vysaďte všechny léky užívané v souvislosti s léčbou.

Mám pozitivní test!

Pokračujte v užívání všech léků. Jedná-li se o test z moči, je možno potvrdit výsledek krevním testem, není to však nezbytně nutné. Následně se objednejte k ultrazvukové kontrole za 14 dní po pozitivním testu.

Začala jsem špinit, co mám dělat?

Nevysazujte žádné léky, je vhodné dodržovat klidový režim. Dávku progesteronu (Utrogestan) si navyšte o dvě tablety v poledne. V případě, že špiníte před termínem provedení těhotenského testu, vyčkejte a proveďte ho ve stanoveném termínu. V případě již potvrzené pozitivity testu se objednejte na kontrolní odběr krve s třídenním odstupem.

Kdy je vhodné ultrazvukové vyšetření?

Ultrazvukové vyšetření má význam provést nejdříve za 3 – 4 týdny po embryotransferu.

Kolik týdnů jsem vlastně těhotná?

Den odběru vajíček je 14. den těhotenství.

Jak mám dále užívat léky?

Všechny léky užívejte beze změny (pokud Vám lékař již před transferem neřekl jinak) až do prvního vyšetření ultrazvukem, který si naplánujte za 14dní od pozitivního těhotenského testu.

Jsem v 10. týdnu, mám stále užívat všechny léky?

Doporučujeme užívat všechny léky beze změny až do konce 12. týdne těhotenství. Samozřejmě, že každá pacientka užívá jiné léky a jejich vysazení je vždy individuální. Dávku estrogenů a progesteronu lze po dosažení 11. týdne snížit po poradě s lékařem na polovinu a za 10 dní léčbu definitivně ukončit. Přesné časování vysazení léků po úspěšném cyklu IVF vždy konzultujte se svým lékařem.

Mám negativní test z moči, ale nekrvácím, je stále naděje?

Všechny testy z moči nejsou stejně citlivé, prosím opakujte pokud možno jiný močový test za 2 dny, a pokud bude stále negativní a začnete krvácet, byla Vaše léčba neúspěšná. Pokud vyjde test negativní a nekrvácíte, nebo jen slabě špiníte, je nutné provést těhotenský test z krve.

Na koho se mám obrátit s dalším postupem?

Na zhodnocení Vaší neúspěšné léčby a stanovení další léčebné strategie se objednejte k lékaři, který Vám vytvářel plán Vaší léčby do 10 -14 dnů.

Mám dále užívat léky?

Pokud máte opakovaně negativní těhotenský test, můžete všechny léky vysadit najednou. Jedinou výjimkou je užívání Prednisonu v dávce nad 10 mg (2tbl) denně. O tom, jak jej postupně vysazovat se poraďte s lékařem, který Vám jej předepsal.

Kdy mohu absolvovat další léčbu?

Pokud máte z předchozího cyklu s darovanými vajíčky u nás zmrazena embrya, lze kryoembryotransfer naplánovat již v následujícím cyklu. Pokud potřebujete novou léčbu s darovanými oocyty, doba vhodné další léčby bude doporučena Vaším lékařem.

Informace pro starší ženy

Věk 40 let, není hranicí pro léčbu neplodnost. Léčbu neplodnosti může podstoupit žena do 49 let – dle platné legislativy.

Léčba neplodnosti u ženy starší 40 let se s vlastními zárodečnými buňkami (vajíčky) již nedoporučuje vzhledem k vysokému výskytu chromosomálních vad u potomka. Ženě po 40. roce života lze nabídnout program s darovanými oocyty.

Nepravidelný menstruační cyklus se dá upravit pomocí hormonální léčby – kombinovanými preparáty (estrogen – gestagenními). Cyklus se daří upravit většinou v průběhu 3 měsíců, následně lze zahájit přípravu k IVF léčbě.

Děložní myomy se vyskytují u řady žen již po 30. roce života. Před plánovaným těhotenstvím podstupte odborné lékařské vyšetření. Lékař posoudí velikost a lokalizaci myomu. Na základě vyšetření Vám může být doporučena chirurgická léčba myomatózy. Drobné myomy (o velikosti do 3cm) se většinou chirurgicky před těhotenstvím neléčí. Děložní myomy se mohou v těhotenství zvětšovat, samotný plod ale neohrožují. Péče o ženy často probíhá v ambulancích pro riziková a patologická těhotenství na specializovaných pracovištích.

Pokud byla léčba rakoviny již definitivně ukončena, kontrolní cytologická vyšetření jsou negativní, tak můžete plánovat těhotenství. V závislosti na rozsahu operačního výkonu se může u žen po konizaci děložního čípku mírně zvýšit riziko hrozícího předčasného porodu.

Při metodě ICSI (injekce spermie přímo do vajíčka) vždy vybíráme pod mikroskopem tu morfologicky nejkvalitnější spermii, se správnou hlavičkou, správně nasazeným krčkem a bičíkem, vybírá se pouze morfologicky normální spermie nebo spermie s co nejmenšími odchylkami. Při této metodě spermie překonávají husté viskózní prostředí, čímž se do místa na misce, kde embryolog vybírá spermie, dostávají pouze spermie s dostatečným pohybem.

Problémy s početím mohou být různé. I když spermiogram vypadá relativně normálně, tak DNA ve spermiích může být poškozená (fragmentovaná), a proto je vhodné použít pro zpracování spermií, před zavedením do vajíčka, metodu s použitím mikrofluidního čipu, tzv. MSS. Tato metoda umožňuje selekci spermií, nejenom na základě jejich morfologie a pohybu, ale hlavně se selektují zralé spermie, které mají výrazně menší pravděpodobnost chromozomálního (vnitřního) poškození. Můžeme Vám též nabídnout vyšetření fragmentace DNA ve spermiích a genetické vyšetření Vašich embryí metodou PGT, které odhalí genetické abnormality v DNA embrya, které mohou být příčinou problému s otěhotněním. Četnost genetických vad v DNA embryí roste s věkem rodičů. Lékař IVF Vám jistě poskytne podrobnější informace.

Samozřejmě jestli máte obavy z mnohočetného těhotenství, přenos jednoho embrya je řešením. Pro nejefektivnější selekci embrya Vám doporučujeme novou metodu Monitoringu embryí, kdy pozorujeme vývoj embrya pomocí speciálního kamerového systému. Přístroj nám umožňuje zachytit každou nedokonalost, či poruchu dělení embrya. Embryo zůstává po celou dobu v inkubátoru, což znamená, že vůbec nenarušujeme prostředí, ve kterém se embryo vyvíjí. Embryo vybráno tímto způsobem má větší pravděpodobnost implantace a úspěšného těhotenství.

Šanci na otěhotnění můžete zvýšit s použitím andrologických metod MSS nebo MACS v kombinaci s kontinuálním monitoringem vývoje embryí a případně ještě genetických vyšetření vzniklých embryí.
Cílem metod MACS a MSS je selekce vitálních a zralých spermií s nepoškozenou DNA, čímž je výrazně zvýšena šance na oplození vajíčka a následný optimální vývoj embrya. Monitoring embryí umožňuje kontinuální sledování vývoje embrya a tím možnost vybrat k embryotransferu (zavedení embrya do dělohy) embryo s nejlepší prognózou dle správného dělení buněk a dynamiky jeho růstu. Genetické vyšetření PGT je provedeno na 5 – 6 denních embryích ve stádiu tzv. „hatchující“ blastocysty. Z takového embrya je odebrán vzorek 5-10 buněk (celkový počet buněk v embryu je asi 300, takže tato drobná ztráta embryo nikterak nezatíží), který je podroben genetické analýze. Výsledkem je vyloučení embryí s genetickými abnormalitami a výběrem embrya s největší šancí na uhnízdění v děloze a narození zdravého potomka.