ZyMōt - Microfluidic Sperm Sorting

Revoluční novinka v oblasti selekce spermií: mikrofluidní čipy ZyMōt

Microfluidic Sperm Sorting metoda

Microfluidic Sperm Sorting je metoda selekce spermií pomocí čipu. Metoda je založena na principu přirozeného výběru spermií průchodem přes mikrobariéry simulující přirozené prostředí reprodukčního systému ženy. Vytříděné spermie mají lepší morfologii, genetickou kvalitu a více než dvojnásobnou životaschopnost a pohyblivost než nevytříděné spermie. Metoda prokazatelně zvyšuje úspěšnost cyklu až o 25%.

Metoda Mikrofluidic Sperm Sorting představuje novou šetrnou alternativu standardního zpracování spermií, která nevyžaduje žádnou předchozí úpravu vzorku spermatu a použití přístrojů (např. odstředivka), které mohou zvyšovat oxidativní stres spermií.

Metoda Microfluidic Sperm Sorting v praxi

Při transferu získaných embryí během procesu umělého oplodnění (IVF) významně ovlivňuje šanci na úspěšné otěhotnění způsob výběru kvalitních a zdravých spermií. Během normálního procesu oplodnění jsou zdravé spermie od ostatních odděleny v mikrofluidních kanálech vyskytujících se přirozeně v mateřském reprodukčním systému. 

Při IVF léčbě je tento přirozený mechanismus těla (výběru spermií) napodoben prostřednictvím mikrofluidních čipů. Mikrofluidní čipy byly vyvinuty tak, aby v laboratorním prostředí zcela napodobily přirozený mechanismus výběru spermií. Tyto mikrokanály pracují jako filtr, který vybere jen zdravé a kvalitní spermie. Dosavadní způsoby výběru kvalitních spermií jsou časově náročné a během jejich centrifugace (odstředění při velmi vysokých otáčkách) může docházet k jejich poškozování. 

Při výběru spermií pomocí mikrofluidních čipů se centrifugace nepoužívá. V procesu výběru spermií se využívá pouze vlastního pohybu spermií a celý proces maximálně simuluje přirozený výběr té nejkvalitnější spermie. Tímto způsobem jsou při velmi nízké hladině reaktivního oxidativního stresu získávány spermie s nepoškozenou DNA a nejlepšími epigenetickými vlastnostmi. V důsledku tohoto se úspěšnost otěhotnění významně zvyšuje. Použití mikrofluidních čipů významně snižuje počet potratů při IVF i inseminaci.

Mikrofluidic Sperm Sorting čip má vstupní otvor pro vzorek, který je spojen s výstupním sběrným otvorem přes mikrofluidní kanálek. Neupravený vzorek spermatu se napipetuje do vstupního otvoru, kde proti pohybu tekutiny a přes zmíněné mikrobariery musí přítomné spermie aktivně putovat do výstupního otvoru. Spermie jsou tak selektovány oddělením zdravých pohyblivých spermií ve výstupním otvoru od nekvalitních spermií zachycených v kanálku.

Indikace pro využití metody Microfluidic Sperm Sorting

Formulář

Zeptejte se odborníka