ERA test

ERA test (endometrial receptivity array) je molekulárně diagnostický test k vyšetření stavu děložní sliznice (endometria).

Receptivita je stav, kdy je endometrium připraveno na implantaci (uhnízdění) embrya.

Běžně se endometrium hodnotí pomocí ultrazvuku, který však umí ukázat pouze jeho výšku a strukturu. Era test nabízí možnost, jak sliznici posoudit, a zvyšuje tak pravděpodobnost úspěšného otěhotnění.

ERA test na molekulární úrovni určí hladiny exprese 238 genů, které se podílejí na receptivitě endometria. Lékař tak může vyhodnotit, jestli je v daných dnech endometrium správně vnímavé pro přenos embrya nebo zda je tzv. „okno implantace“ posunuto.

ERA test se provádí optimálně v cyklu předcházejícím cyklu, ve kterém je plánován přenos embrya. Tkáň k testu lékař získá biopsií děložní sliznice. Díky výsledkům můžeme stanovit vhodný termín přenosu embrya pro každou klientku individuálně.

ERA test je velmi citlivý a umožňuje dobře odhadnout okamžik, kdy je sliznice připravená na přijetí embrya. Proto je vhodný pro ženy s opakovanými neúspěšnými embryotransfery.

Formulář

Zeptejte se odborníka