Darovaná vajíčka

Na klinice ReproGenesis se v rámci dostupných metod asistované reprodukce specializujeme i na dárcovský program pro páry, které v rámci léčby neplodnosti, dosažení těhotenství a porodu zdravého dítěte potřebují darovaná vajíčka.

Darování vajíček

Darování vajíček patří mezi velmi úspěšné metody léčby neplodnosti. Vajíčka získaná od zdravé anonymní dárkyně jsou oplozena spermiemi partnera příjemkyně a vzniklá embrya jsou následně přenesena do dělohy příjemkyně – budoucí matky.

Léčba neplodnosti metodou darování vajíček je sice pro léčený pár náročná, protože sebou nese především komplikovanou emoční a citovou zátěž, ale nabízí reálnou šanci mít děti i těm párům, které by bez jejího využití neměly žádnou šanci. Darování vajíček umožňuje příjemkyni prožitek vlastního těhotenství od samého počátku, porod a bezprostřední možnost kojení, což je pro celou rodinu jednoznačný přínos.

Darování vajíček i spermií je v České republice legální, dobrovolné, bezpečné a je založeno na principu anonymity mezi dárcem (dárkyní) a příjemci darovaných pohlavních buněk a mezi dárcem (dárkyní) a dítětem narozeným z darovaných pohlavních buněk.

Díky naší komplexní dárcovské databázi můžeme okamžitě vyhledat nejvhodnější dárkyni. Vždy se snažíme maximálně přiblížit nejbližší možné shodě vnějších znaků, ale i povahových vlastností a zájmů dárkyně s léčeným párem.

Komu je léčba darovanými vajíčky určena:

Párům, kde žena neprodukuje vlastní vajíčka

Nejčastěji se jedná o ženy, u kterých nedošlo k vývoji vaječníků nebo jim byly oba vaječníky operativně odstraněny. Také ženy postižené předčasným selháním funkce vaječníků potřebují darovaná vajíčka.

Párům, kde žena neprodukuje kvalitní vajíčka

Patří sem ženy, které opakovaně prodělaly léčbu sterility metodami mimotělního oplodnění a nebyla získána kvalitní vajíčka nebo nevznikla kvalitní embrya. Také ženy, které mají vyšší věk mohou produkovat vajíčka nižší kvality, která nejsou schopná oplození nebo vzniklá embrya se nedokáží uhnízdit v děloze.

Párům, kde je žena přenašečkou dědičného onemocnění

U těchto žen byla genetickým vyšetřením zjištěna změna chromozomů, která by mohla být přenesena na budoucí potomky.

Dárkyně vajíček

Dárkyně vajíček jsou ženy ve věku 18 až 34. Naše dárkyně testujeme z hlediska psychologického, genetického, hormonálního, ale i na infekční onemocnění včetně HIV.

Ženy, které byly zařazeny do dárcovského programu, prošly náročnými testy a vyšetřeními: psychologický pohovor, ultrazvukové vyšetření, klinické vyšetření, testy na pohlavně přenosná onemocnění (HIV, HBSAG, HCV, SYPHILIS), hormonální profil, krevní skupinu a Rh faktor, genetické vyšetření (karyotyp, přítomnost mutací genu cystické fibrózy, spinální muskulární atrofie, connexin 26 – vrozená hluchota).

Darování vajíček je v České republice ze zákona anonymní.

V léčbě darovanými zárodečnými buňkami se používají pouze vajíčka od dárkyní vyšetřených podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, a podle zákona č. 296/2008 Sb. a Vyhlášky č. 422/2008.

Formulář

Zeptejte se odborníka