PICSI - Intracytoplazmatická injekce předvybraných spermií

PICSI je vylepšenou modifikací mikromanipulačního oplození pomocí intracytoplazmatické injekce – ICSI spojenou s výběrem optimální spermie.

PICSI metoda

Modifikace spočívá ve specifické selekci spermií vázajících se na proteinový gel, který zajišťuje navázání pouze zralých spermií se schopností specifické vazby na kumulo – oocytární komplex (vazba na kumulární buňky obklopující vajíčko).

U spermií se schopností vazby na protein byl pozorován nižší výskyt chromozomálních anomálií a lepší integrita dna.

Pomocí PICSI lze vybrat k oplození vajíčka spermie optimální zralosti. Přepokládá se, že zralá spermie po zavedení do cytoplazmy vajíčka s větší pravděpodobností povede k oplození a vývoji perspektivního embrya.

Indikace k PICSI:

Formulář

Zeptejte se odborníka